242 243 246 247 248 249 250 253 254 255

Co Anschluss Austrii zmienił w sytuacji Czechosłowacji?

Rozwiązanie: