238 239 240 242 243 246 247 248 250 252 253 254 255

Dlaczego Francja i Wielka Brytania nie przeciwstawiły się niemieckim przygotowaniom do wojny?

Rozwiązanie: