227 228 229 230 232 233 235 236 239 240 242 243 246 247 248 249

Wymień obszary opanowane przez Japonię w latach 30 XX w

Rozwiązanie: