221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 233 235 236 238 239 240 242 243

Przypomnij co nazywamy imperializmem?

Rozwiązanie: