12 13 15 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34

Dlaczego autor porównuje Birmingham do “ krainy piekieł”? 

Rozwiązanie: