216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 228 229 230 232 233 235 236 238

Wymień ważnych dla polskiej kultury poetów i prozaików, którzy tworzyli w okresie międzywojennym.

Rozwiązanie: