214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 226 227 228 229 230 232 233 235 236

Przypomnij trudności odrodzonej Polski w dziedzinie oświaty.

Rozwiązanie: