213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 225 226 227 228 229 230 232 233 235

Przedstaw sytuacje gospodarcza polski w latach 1926-1935

Rozwiązanie: