212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 224 225 226 227 228 229 230 232 233

Kto, zdaniem autora znajduje się w każdym z obozów, na które dzieli się Polska?

Rozwiązanie: