209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

O ile zmalało wydobycie węgla oraz produkcja stali w porównaniu z okresem przedwojennym ?

Rozwiązanie: