208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

Dlaczego sejm podjął decyzję o budowie portu w Gdyni?

Rozwiązanie: