207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Przypomnij trudnosci gospodarcze polski po 1918r

Rozwiązanie: