205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

Wyjaśnij jak i dlaczego Polska wykorzystała agresywną politykę Hitlera?

Rozwiązanie: