204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

Dlaczego zdaniem Piłsudzkiego, ówczesna Polska nie miała szans przetrwania?

Rozwiązanie: