201 202 204 205 206 207 208 209 210 211 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

Przypomnij jakie problemy wynikały Z wielonarodowego charakteru Polski ? 

Rozwiązanie: