198 199 201 202 204 205 206 207 208 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

Wymian uprawnienia prezydenta przyznane mu przez Konstytucję kwietniową. 

Rozwiązanie: