194 195 196 197 198 199 201 202 204 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

Dlaczego od 1923 r. Piłsudzki zdobywał coraz więcej zwolenników?

Rozwiązanie: