193 194 195 196 197 198 199 201 202 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

Przypomnij zasady, na których opierał się ustrój Polski po wprowadzeniu Konstytucji marcowej.

Rozwiązanie: