183 184 185 186 188 189 190 191 192 193 195 196 197 198 199 201 202 204 205

Kiedy i z jakiego powodu odbyły się drugie wybory prezydenckie?

Rozwiązanie: