181 182 183 184 185 186 188 189 190 191 193 194 195 196 197 198 199 201 202

Dlaczego reforma rolna należała do najpilniejszych zadań państwa?

Rozwiązanie: