180 181 182 183 184 185 186 188 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 201

Przypomnij, jakie obszary weszły w skład odrodzonej Polski.

Rozwiązanie: