177 178 180 181 182 183 184 185 186 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

Wymień miasta, do których w sierpniu 1920 r. zbliżyła się Armia Czerwona.

Rozwiązanie: