173 174 175 176 177 178 180 181 182 183 185 186 188 189 190 191 192 193 194 195

Co osiągnęli Polacy na Ukrainie do lipca 1919r. ?

Rozwiązanie: