173 174 175 176 177 178 180 181 182 184 185 186 188 189 190 191 192 193 194

Przypomnij koncepcje granic federacyjną i inkorporacyjną.

Rozwiązanie: