171 173 174 175 176 177 178 180 181 183 184 185 186 188 189 190 191 192 193

Gdzie i dlaczego zasada samostanowienia narodów okazała się nieprzydatna do ustalenia granic Polski?

Rozwiązanie: