166 167 168 170 171 173 174 175 176 178 180 181 182 183 184 185 186 188

Wyjaśnij przyczyny konfliktu polsko - ukraińskiego.

Rozwiązanie: