157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 170 171 173 174 175 176 177 178

Co osiągnęli bolszewicy w polityce wewnętrznej i gospodarczej do 1924 r.?

Rozwiązanie: