157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 168 170 171 173 174 175 176 177 178

Wymień  “ przestępstwa”, które były powodem skazania “ winnych”.

Rozwiązanie: