154 155 157 158 159 160 161 162 163 164 166 167 168 170 171 173 174 175 176

Dlaczego komunizm wojenny nie uzdrowił gospodarki?

Rozwiązanie: