151 152 153 154 155 157 158 159 160 161 163 164 165 166 167 168 170 171 173

Wyjaśnij, jak przegrana Niemiec w 1918 r. i wielki kryzys pomogły Hitlerowi objąć władzę.

Rozwiązanie: