143 144 145 146 148 149 150 151 152 153 155 157 158 159 160 161 162 163 164 165

Przedstaw główne cechy ładu wersalskiego.

Rozwiązanie: