142 143 144 145 146 148 149 150 151 152 154 155 157 158 159 160 161 162 163 164

Wskaż bezpośrednią przyczynę wielkiego kryzysu.

Rozwiązanie: