141 142 143 144 145 146 148 149 150 151 153 154 155 157 158 159 160 161 162 163

Wymień państwa, które powstały w Europie po I wojnie światowej.

Rozwiązanie: