133 134 135 137 138 139 140 141 142 143 145 146 148 149 150 151 152 153 154 155

Dlaczego władze francuskie zgodziły się na utworzenie Armii Polskiej we Francji.  

Rozwiązanie: