130 131 132 133 134 135 137 138 139 140 142 143 144 145 146 148 149 150 151 152

Co, według autora odezwy, musi się stać, żeby Polska mogła się odrodzić?

Rozwiązanie: