121 122 123 124 126 127 129 130 131 133 134 135 137 138 139 140 141 142 143

Przypomnij przebieg działań wojennych na froncie zachodnim w 1914r. 

Rozwiązanie: