113 114 116 117 118 119 120 121 122 123 126 127 129 130 131 132 133 134 135

Przypomnij przyczyny wybuchu rewolucji 1905r.

Rozwiązanie: