109 110 111 112 113 114 116 117 118 119 121 122 123 124 126 127 129 130 131

Na czym zdaniem autora polegała rozbieżność pomiędzy politykami a młodzieżą w skłóconych państwach?

Rozwiązanie: