106 107 108 109 110 111 112 113 114 116 118 119 120 121 122 123 124 126 127

Wymień najważniejsze spory między mocarstwami Europy na przełomie XIX i XX wieku.

Rozwiązanie: