105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 117 118 119 120 121 122 123 124 126 127

Przypomnij skutki XIX wiecznego kolonializmu.

Rozwiązanie: