103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Omów przebieg rewolucji 1905 roku na ziemiach polskich.

Rozwiązanie: