102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 114 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Porównaj programy orientacji proaustriackiej i prorosyjskiej.

Rozwiązanie: