94 95 96 97 98 100 101 102 103 104 106 107 108 109 110 111 112 113 114 116

Przedstaw cele polityczne Narodowej Demokracji.

Rozwiązanie: