91 92 93 94 95 96 97 98 100 101 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

Przedstaw i oceń główne założenia marksizmu.

Rozwiązanie: