7 8 11 13 14 15 16 17 18 19 20

Czym jest epoka?

Rozwiązanie: