<
8 9 11 13 14 15 16 17 18

Co oznaczają skróty r., w., n.e., p.n.e.? 

Rozwiązanie: