25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 37

Wskaż na mapie stolicę Izraela w czasach Dawida i Salomona. 

Rozwiązanie: