21 22 23 25 26 27 28 29 31 33 34 35 36 37

Czy nasza ocena dobra i zła jest podobna do egipskiej? Uzasadnij odpowiedź. 

Rozwiązanie: