20 21 22 23 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 37

Wyjaśnij, jak - według przedstawionej tu teorii - Egipcjanie zbudowali piramidę Cheopsa. 

Rozwiązanie: