7 8 9 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29

Wymień obszary uprawne starożytnego Bliskiego Wschodu. 

Rozwiązanie: